Jak wygląda rozmowa o pracę jako opiekunka seniora?

Opieka nad osobą starszą w Niemczech jest obecnie bardzo dobrą alternatywą dla pracy w Polsce, a to głównie ze względu na bezrobocie i stosunkowo niskie zarobki w naszym kraju. Są osoby, które decydują się na pracę na czarno w Niemczech, ale legalna praca za granicą jest dużo korzystniejsza ze względu na jej bezpieczeństwo. W przypadku legalnego zatrudnienia w Niemczech, niezbędna jest rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem agencji pośrednictwa pracy. Warto dobrze się do niej przygotować.

Rozmowa o pracę w charakterze opiekunki seniora

Rozmowa o pracę jako opiekunka seniora jest normalną rozmową kwalifikacyjną, jak do każdej pracy. Można się podczas niej spodziewać pytań o dotychczasowe doświadczenie przy opiece nad osobami starszymi. Tutaj przydatnym doświadczeniem może być także opieka nad osobami schorowanymi i starszymi w Polsce. Jeśli kandydat opiekował się osobą starszą w rodzinie, także może o tym wspomnieć. Warto mieć ze sobą także referencje od poprzednich pracodawców.

Korzystne okażą się wszelkie kursy związane z pracą w opiece, a także ewentualny wolontariat.

Oczywiście, brak jakiegokolwiek doświadczenia nie dyskwalifikuje kandydatki, jednak agencja pośrednictwa pracy musi wiedzieć o tym, że dana osoba po raz pierwszy zostanie opiekunką seniora.

Opiekun seniora w Niemczech a znajomość języka

Drugą ważną częścią takiej rozmowy jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata lub kandydatki. Przedstawiciel agencji pracy może zapytać, czy kandydatka na opiekunkę pracowała już w Niemczech w charakterze opiekunki seniora, czy w ogóle korzystała praktycznie ze znajomości niemieckiego. Można spodziewać się krótkiej rozmowy po niemiecku. Dobrze jest więc przed spotkaniem poćwiczyć rozmawianie na luźne tematy z kimś znającym niemiecki. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, więc liczy się umiejętność przekazania informacji. Jeśli kandydatka nie ma pewności co do poziomu swojego niemieckiego, może podszkolić swoją wiedzę na specjalnych kursach niemieckiego dla opiekunek. Przy okazji pozna dzięki nim słownictwo przydatne w tym zawodzie.

Czego jeszcze się spodziewać na rozmowie o pracę?

Ostatnią częścią takiej rozmowy jest czas na pytania do przedstawiciela agencji. Przedstawiciel Aktivmed24 z chęcią odpowie na wszelkie pytania czy wątpliwości kandydatki. Można w tym czasie porozmawiać o tym, jak wygląda taka praca, jakie są wymagania w stosunku do kandydatki, w jaki sposób rozliczane jest wynagrodzenie i jakiej może być wysokości. Dobrze jest także przed rozmową przemyśleć, jakie terminy wchodzą w grę jeśli chodzi o wyjazd. Informacje o swojej dyspozycyjności kandydat umieszcza już w pierwszym formularzu kontaktowym, ale dobrze jest potwierdzić swoją gotowość do wyjazdu.

Po rozmowie kwalifikacyjnej kandydat dowiaduje się, czy został zakwalifikowany do pracy jako opiekun seniora. Po wstępnych ustaleniach, otrzymuje profil osoby, którą będzie się zajmował (oczywiście, to kandydat ostatecznie decyduje się - lub nie - na opiekę nad daną osobą) i podpisuje umowę z agencją. Po dopełnieniu tych formalności przed wyjazdem do Niemiec, może jechać do pracy. W przypadku godnych zaufania agencji pośrednictwa pracy, bilet w obie strony zapewnia agencja. Tak jest oczywiście w przypadku agencji Aktivmed24. Tutaj dowiesz się więcej o tym, co zapewnia Aktivmed24 opiekunom seniora

powrót